Ar šo ACS Investīcijas SIA (reģ.Nr. 40003560256), kā saistīto iekārtu Īpašnieks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/12 no 14.06.2014 (prot.Nr.27,2.p) izpratnē nosaka tehniskos parametrus un vispārējos tehniskos noteikumus , kādi Pieteicējiem tiek nodrošināti piekļuvei saistītai iekārtai nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai.

Par Saistītām iekārtām:

1.

Saistītās iekārtas Veids :

Kabeļu Kanalizācija

2.

Saistītās iekārtas (Būves) Kadastra apzīmējums:

7 494 012 0461 001

3.

Saistītas iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas gads:

2007

4.

Saistītas iekārtas reģistrācijas datums:

19.07.2017

5.

Saistītās iekārtas Atrašanās vieta:

Dzintara, Vīnakalna,  Mūrkroga, Mazā,  Neļķu,  Līvciema, Zvejnieku ielu un pieguļošo gruntsgabalu teritorijās  Ikšķilē, Ikšķiles novadā  

6.

Saistītās iekārtas Izvietojums:

atbilstoši grafiskam pielikumam Nr.1

7.

Saistītās iekārtas Trašu garums:

2 900 m

8.

Saistītās iekārtas Tehnoloģiju veids:

Kabeļu Kanalizācija paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju.

9.

Tehniskās prasības: 

Kabeļu Kanalizācijas trašu cauruļu diametrs: 100mm, atzari uz gruntsgabaliem 50mm; Kabeļu akas: PEH-500, PEH-800; 

Par Pieteikumiem piekļuvei saistītām iekārtām

7.

Piekļuves saistītām iekārtām pieteikumā iekļaujamā minimālās  tehniskās informācijas pakete:

7.1  plānotās izmantojamās kabeļu kanalizācijas trases garumi (iesk.- punkti, starp kuriem plānots izmantot trasi), adreses un atrašanās vietu apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;

7.2  plānotā izmantojamā kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;

7.3  plānotais kabeļu skaits trases posmos, kabeļu marka un diametrs;

7.4  plānotais uzmavu skaits kabeļu kanalizācijā, uzmavu marka un novietojuma vieta;

8.

Atbildes uz Pieteikumu  sniegšanai noteiktais Termiņš:

Trases garums līdz 350m – 15 darba dienas;

Trases garums līdz 1000m – 21 darba dienas;

Trases garums virs 1000m – pēc vienošanās.

Skice