Ar šo ACS Investīcijas SIA, reģ.Nr. 40003560256, kā saistīto iekārtu Īpašnieks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmuma Nr.1/22 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” izpratnē nosaka tehniskos parametrus un vispārējos tehniskos noteikumus, kādi tiek nodrošināti piekļuvei Īpašnieka kabeļu kanalizācijas trasei kabeļtīklu ierīkošanai.

Par Saistītām iekārtām:

1.

Saistītās iekārtas veids :

kabeļu kanalizācijas trase

2.

Saistītās iekārtas (Būves) Kadastra apzīmējums:

7 494 012 0461 001

3.

Saistītas iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas gads:

2007

4.

Saistītas iekārtas reģistrācijas datums:

19.07.2017

5.

Saistītās iekārtas atrašanās vieta:

Dzintara, Vīnakalna,  Mūrkroga, Mazā,  Neļķu,  Līvciema, Zvejnieku ielu un pieguļošo gruntsgabalu teritorijās  Ikšķilē, Ikšķiles novadā  

6.

Saistītās iekārtas izvietojums:

atbilstoši grafiskam pielikumam Nr.1

7.

Saistītās iekārtas trašu garums:

2 900 m

8.

Saistītās iekārtas tehnoloģiju veids:

kabeļu kanalizācija paredzēta optisko šķiedru kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju.

9.

Tehniskās prasības: 

kabeļu kanalizācijas trašu cauruļu diametrs: 100mm, atzari uz gruntsgabaliem 50mm; kabeļu akas: PEH-500, PEH-800; 

10.

Kabeļu kanalizācijā pieejamais tilpums

90%

11.

Kabeļu kanalizācijā rezervētais / izmantotais tilpumssaistīto iekārtu Īpašnieka vajadzībām

10%

Par Pieteikumiem piekļuvei saistītām iekārtām

12.

 Piekļuves saistītām iekārtām pieteikumā iekļaujamā minimālās  tehniskās informācijas pakete:

7.1  plānotās izmantojamās kabeļu kanalizācijas trases garumi (iesk.- punkti, starp kuriem plānots izmantot trasi), adreses un atrašanās vietu apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;

7.2  plānotā izmantojamā kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;

7.3  plānotais kabeļu skaits trases posmos, kabeļu marka un diametrs;

7.4  plānotais uzmavu skaits kabeļu kanalizācijā, uzmavu marka un novietojuma vieta;

13

 Nomas maksa par optisko šķiedru kabeļa izvietošanu kabeļu kanalizācijas trasē ar garumu līdz 100 m, kabelim ar diametru līdz 20 mm, EUR  / mēnesī bez PVN:

 

 

 

28,00 EUR / mēnesī;

14

 Nomas maksa par optisko šķiedru kabeļa izvietošanu kabeļu kanalizācijas trasē ar garumu virs 100m, par katriem nākamajiem 100m, kabelim ar diametru līdz 20mm, EUR / mēnesī bez PVN par katriem nākamajiem 100 m:

 

 

3,30 EUR / mēnesī;

15. 

Atbildes uz Pieteikumu  sniegšanai noteiktais termiņš:

 

5 darba dienas;

 

Skice